บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

Thai Polymer & Engineering Co., Ltd. Is determination to developing to the quality management system ISO 9001:2015 for upgrade to a quality organization. According to international standards And can service the customer as required. To create the most satisfaction to customers by directer as determine quality policy of the organization a details are as follows.

Quality means is the commitment to quality of products resulting from the production and design of products in accordance with international standards. Or according to customer standards. Establish a quality assurance system in all processes related to production. Develop the ability of personnel and processing. Can offer a response the need of customer and need inner the organization.

Service means is service to the delivery, installation, maintenance, fiberglass reinforced plastic and plastic engineering. The special expertise of personnel in the company. Which use based on long experience in the fiberglass business and plastic engineering for create the achievement that is consistent with international standards and create most satisfaction for customers. The quality policy as above the assign, slogan has been defined to facilitate communication and understanding within the organization.