บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Blower
          Fiberglass fan or blower ( FRP Blower , FRP Fan , FRP Centrifugal Blower , FRP Centrifugal Fan  ) is an industrial exhaust fan technology form Netherlands under the” Tech Wind ” brand.  Fiberglass fans are designed to absorb acid, alkali, chemical vapors in the manufacturing process. Because the properties of fiberglass are strong and durable, able to resist corrosion from acid fumes, chemicals as well, long-term for maintenance. By our engineering team will design and calculate the fan sizing to suited every application of the customer. They are available from small fiberglass fans used in chemical laboratories and general ventilation systems to large fiberglass fans used in industrial plants in a variety of production processes and various types of industries

Tech Wind Model P-TW 400-1250
P-TW series are suited for medium pressure/high flow application. Casing fully made of fiberglass reinforced plastic (FRP), fine surface outside, very smooth finish inside. Symmetrical housing for clock and anticlockwise revolution. The impeller offers a power limiting characteristic with the added advantage of high operating efficiency and low noise level.

Tags : , , ,