บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Scrubber

FRP Scrubber system is a device used for the treatment of waste gas pollution, acid & alkaline vapor, chemical vapor resulting from the manufacturing process. By operating concept of the contact between air and liquid, is water (or chemical solvents) from waste air being sucked into the scrubbers. Then, through an intermediary layer of Packing Media, which is serves to increase the contact surface between air and water by spraying water to trap dust or contaminants from the air. The contaminants will be caught by the water. Then the Blower is continue to suck the cleaning air to release through the air vent duct.

Tags :