บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Electrical Cable Pole

FRP Electrical Cable Pole

            FRP Electrical Cable Pole are manufactured and supervised by engineers to meet the standards and pass the test from the Metropolitan Electricity Authority. By FRP Electrical Cable Pole Manufactured from epoxy reinforced with glass fibers. Thus making it resistant to corrosion, high durability, Light weight, easy to install and transport and scratch resistance.

         FEATURES

  1. FRP Electrical Cable Pole Manufactured from epoxy reinforced with glass fibers.
  2. Has a bending strength of not less than 2 tons / meter at Ground Level.
  3. Has good insulating properties, not conductive and corrosion resistance.
  4. Forming by winding glass fibers, with a thousand degrees round-trip.
  5. Epoxy resin used It is thermosetting plastic type 2. by using heat to reaction link the structure. Whose Tg value is not less than 110 ° C.
  6. Can block UV light.
  7. The deflection of the FRP Electrical Cable Pole is in accordance with standard ANSI C136.20-2008.
Tags :