บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

Thai Polymer & Engineering Co.,Ltd.

quality is our standard and customer service is our specialty. It is commitment to superior construction and the highest standards of service that has made us your number one choice for polymer product construction.

As a renowned experience in the fiberglass industry, with   over 20 years of combined experience, TP&E continues to provide quality fiberglass product and excellent customer service.

We manufacture a wide variety of custom filament wound and contact molded using only state of art equipment and technology.

Standard specifications such as ASTM D-2996 , ASTM D-3299 ,ASTM D-4097 , ASME RTP-1 , DIN 16964 , DIN 16965 , DIN 16966.

Whatever you needs, TP&E has a quality product for you .

We are proud of our reputation for superior products and customer service. When it comes to fiberglass product, we will work closely with you through every step of the process to ensure you get exactly you need. Our time and efforts are focused on helping ensure long term value superior returns on our customer’s investment.