บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Communication Pole

             The signaling and telecommunication system require lightweight poles designed to support multiple antennas and the associated equipment and cabling that can easily be lowered and raised for maintenance. Therefore, the chosen pole material is fiberglass and it is mounted on a hinged steel Z-Shape Support Base. Frist and foremost the physical forces of the winds and passing trains, capable of providing a long relatively maintenance-free service life and pleasing in appearance.

                The primary function of the fiberglass pole is to carry the static load of the antennas and equipment and to resist the combinations of passing train and wind forces they may encounter over their expected life.

Tags :