บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Duct

FRP duct is usually manufactured with a round cross section, but oval and rectangular duct is also available with fittings that are available in most any configuration. For fume collection or containment, TP&E manufactures FRP hoods to any design or specification. Please contact us with any questions, and for more details.

Tags :