บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Lining Work

Fiberglass (FRP) is a surface coating. To prevent corrosion from chemicals with high pH. Or other destructive substances, because of steel, concrete, etc. cannot withstand the corrosion of chemicals. Causing corrosion and deteriorate the system used to coat the surface. The characteristics of the pipe. Or vertically the horizontal line is also suitable for the treatment of wastewater. Chemical leaching room Chemical laboratory Pond for chemical storage all surfaces with acid-base applications.

Tags :