บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

About

History

Polymer & Engineering Co.,Ltd. was established on March 21, 2008, at its headquarters located at  57 Soi Boromarajonani 70/1 Borommaratchachonnani Road, Thammasop, Thaveewattana, Bangkok 10170  is an entity which carries on the design, manufacture and installation of various items, including.

1) FRP Tank
2) FRP Pipe
3) FRP Grating
4) FRP Conduit
5) FRP Lining
6) FRP products of all type

The concept of process and policies that focus on the production of raw materials and manufacturing processes are standard and good quality. The product was produced quality, strong, beautiful, safe with a variety of styles and quick service, punctuality, most importantly, fair price.

Currently, the company still committed to developing products that are already better. And people think of new products to meet customer needs to maximize the use of its products. The increase Its ability to compete with its rival, and in many countries a fair price.