บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

FRP Pipe

FRP. pressure pipes are flexible composite pipes built up  from a thermosetting chemical resistant resin with  glass fiber reinforcement.

The pipes are produced on a continuous winding helical  pipe winder where all material application are synchronized  in order to give uniform pipe properties.

The standards pipes are design based on ASTM D-2996 Standard Specification for Filament-Wound “Fiberglass” (Glass-Fiber-Reinforced Thermosetting-Resin) Pipe and ASTM D 2992.Obtaining hydrostatic design basis for reinforced  thermosetting resin pipe and fittings. Dimensions and  classification by DIN 16965.

TECHNICAL INFORMATION

Typical Filament Wound  Pipe Construction

(1). Inner surface: 10-to 20-mil resin-richinner liner reinforced  with C glass surfacing mat or organic veiling.

(2). Barrier layer: Generally consisting of at least two  layers of 450g/m2  chopped  strand  mat reinforcement.

(3). Supporting layer: Varies with the laminate strength  required; may be additional 4S0g/m2 mat reinforcement,  cloth, or woven roving. In heavy construction requiring  more than one layer of woven roving 600g/m2 is used  between layers of chipped  strand  mat.

(4). Outside layer: Resin-rich surface reinforced with C  glass surfacing mat plus an ultraviolet inhibitor.

Tags :