เสากระจายสัญญาณ

                 ระบบการกระจายสัญญาณและโทรคมนาคมต้องการเสากระจายสัญญาณ ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเสาอากาศหลายๆ ตัว  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และสายเคเบิลที่สามารถยกขึ้น-ลง ได้ง่ายเพื่อการบำรุงรักษา  ดังนั้นวัสดุที่เลือกในการผลิตเสากระจายสัญญาณ คือ ไฟเบอร์กลาส ซึ่งเสากระจายสัญญาณจะต้องติดตั้งบนฐานรองรับที่เป็นเหล็ก Z-Shape. สิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ กำลังแรงลมขณะรถไฟฟ้าแล่นผ่าน, อายุการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ต้องบำรุงรักษาและมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

               โดยหน้าที่หลักของเสากระจายสัญญาณไฟเบอร์กลาส คือ การรับน้ำหนักคงที่ของเสาอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อต้านกำลังแรงลมที่กระทำต่อเสาสัญญาณขณะเมื่อรถไฟฟ้าแล่นผ่าน.

Tags :