บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

งานเคลือบด้วยไฟเบอร์กลาส

ไฟเบอร์กลาสเป็นสารเคลือบผิว เพื่อต้องการป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมีที่มีค่า pH สูง หรือสารที่เป็นอันตรายต่างๆจากเหล็ก คอนกรีต ฯลฯ ก่อให้เกิดการกัดกร่อนการการเสื่อมสภาพของระบบที่ทำการเคลือบพื้นผิว โดยการเคลือบพื้นผิวไฟเบอร์กลาส เหมาะกับ ท่อที่มีลักษณะแนวนอนที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ห้องเก็บสารเคมี ห้องปฏิบัติการเคมี บ่อเก็บสารเคมีทุกพื้นผิวที่ใช้กับกรด-ด่าง

Tags :