ท่อไฟเบอร์กลาส

ท่อความดันไฟเบอร์กลาสเป็นท่อคอมโพสิทที่มีความยืดหยุ่น  สร้างขึ้นจากเรซินและเส้นใยแก้วเสริมแรงที่มีความทนทานต่อสารเคมีและความร้อน

ซึ่งท่อจะมีการผลิตโดยการพันเส้นใยแก้ว และวัสดุทั้งหมด เป็นเกลียวอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกัน ด้วยเครื่องพัน  เพื่อให้คุณสมบัติของท่อมีประสิทธิภาพเหมือนกัน

มาตรฐานของท่อที่บริษัทฯ ผลิต เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM D-2996 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเพาะของการพันท่อด้วยเส้นใยแก้ว (ใยแก้วเสริมแรง) และมาตรฐาน ASTM D-2996 ได้นำเอาการออกแบบพื้นฐานสำหรับท่อและอุปกรณ์เรซินแบบเทอร์โมท โดยมีขนาดและการแบ่งประเภทตามมาตรฐาน DIN 16965

ข้อมูลทางเทคนิค

โครงสร้างต้นแบบของการพันท่อ

(1) พื้นผิวด้านใน : ใช้น้ำยาเรซิ่น 10-20 มิลลิลิตร ใช้วัสดุดูดซับเสริมแรงด้วยใยแก้วผิว C

(2) ชั้นกั้น : โดยปกติ ประกอบด้วย การเสริมแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิดผืน จำนวน 2 ชั้น โดยใช้ใยแก้ว 450 กรัม/ตารางเมตร

(3) ชั้นรองรับ : มีความผันผวนกับความแข็งแรงของชั้นบางๆ ที่ต้องการ อาจเสริมแรงด้วยใยแก้วแบบผืน หรือ ใยแก้วแบบตาสาน  450 กรัม/ตารางเมตร ในการสร้างที่ต้องการความหนาแน่นสูงในหนึ่งชั้นของใยแก้วแบบตาสานต้องใช้มากกว่า 600 กรัม/ตารางเมตร โดยใช้ระหว่างชั้นของใยแก้วแบบผืน

(4) พื้นผิวชั้นนอก : เคลือบผิวด้วยเรซินเสริมแรงกับใยแก้วผิว C และเพิ่มสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต

Tags :