เสาไฟฟ้า

เสาไฟฟ้า

           เสาไฟฟ้าคอมโพสิทฯ ผลิตในการควบคุมดูแลของวิศวกร ตามมาตรฐานและผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้านครหลวง โดยเสาไฟฟ้าคอมโพสิทฯ ผลิตขึ้นจากอีพอกซีเสริมด้วยใยแก้ว จึงทำให้ทนการกัดกร่อน  มีความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้งและขนส่ง และต้านทานริ้วรอย

          คุณสมบัติของเสาไฟฟ้าคอมโพสิทฯ

  1. เสาไฟฟ้าคอมโพสิทฯ เป็นเสาไฟฟ้าชนิดอีพอกซีเสริมด้วยใยแก้ว
  2. มีกำลังแรงดัดไม่น้อยกว่า 2 ตัน/เมตร ที่ระดับ Ground Level
  3. มีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ไม่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า และต้านทานการกัดกร่อน
  4. ขึ้นรูปด้วยกระบวนการพัน โดยมีการพันมุมองศา ไป-กลับ
  5. อีพ็อกซีเรซินที่ใช้ เป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมเชตติ้ง ชนิด 2 โดยใช้ความร้อนในการทำปฏิกิริยาเชื่อมโยงโครงสร้าง ซึ่งค่า Tg ไม่น้อยกว่า 110 องศาเซลเซียส
  6. สามารถป้องกันแสง UV
  7. การโก่งตัว ของเสาไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI C136.20-2008
Tags :