สครับเบอร์ไฟเบอร์กลาส

ระบบสครับเบอร์ไฟเบอร์กลาส เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดก๊าซมลพิษ ไอระเหยของกรดและด่างของสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยการใช้แนวคิดในการสัมผัสระหว่างอากาศและของเหลว (หรือตัวทำละลายเคมี) จากอากาศเสียที่ดูดเข้าไปในสครับเบอร์ จากนั้นจะผ่านชั้นที่บรรจุตัวกลางซึ่งจะทำหน้าที่เพิ่มผิวสัมผัสระหว่างอากาศและน้ำโดยฉีดพ่นน้ำ หรือดักฝุ่น หรือสารปนเปื้อนจากอากาศ สารปนเปื้อนจะถูกจับโดยน้ำ จากนั้นเครื่องเป่าจะดูดอากาศเพื่อทำความสะอาดอากาศและปล่อยออกสู่ช่องระบายอากาศต่อไป

Tags :