บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

ท่อลมไฟเบอร์กลาส

ท่อลมไฟเบอร์กลาส มีการผลิตโดยให้ส่วนหน้ามีลักษณะกลม แต่ท่อมีลักษณะเป็นวงรีและสี่เหลี่ยม โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ที่มีองค์ประกอบมากสำหรับการกักเก็บฝุ่นควันหรือการควบคุมฝุ่นควันไว้  ซึ่งบริษัทฯ มีการผลิตฝาครอบไฟเบอร์กลาสโดยออกแบบหลายๆลักษณะ หรือตามรูปแบบ ข้อตกลงที่ลูกค้าต้องการ

Tags :