บริษัท TP&E ดำเนินการเกี่ยวกับออกแบบ ผลิตและติดตั้ง FRP Tank , FRP Pipe , FRP Lining , ถังไฟเบอร์กลาส ท่อไฟเบอร์กลาส ตะแกรงไฟเบอร์กลาส การเคลือบผิวชิ้นงาน ทุกประเภท

ชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส

บริษัทฯ สามารถออกแบบตามความต้องการ  เช่น การวาดภาพชิ้นส่วนประกอบไฟเบอร์กลาส อีกส่วนหนึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน

Tags :