งานบริการ

บริการตรวจสภาพถังไฟเบอร์กลาส

ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เรามีทีมวิศวกร ที่คอยให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณภาพถังไฟเบอร์กลาสทุกชิ้นงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองและแก้ปัญหาของลูกค้าให้ตรงจุด   บริษัทฯ มีความพร้อมในทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือตรวจวัดในการตรวจสภาพถังไฟเบอร์กลาสโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการ  อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด

งานติดตั้ง

ประสบการณ์การทำงานติดตั้งผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสมากว่า 20  ปี สิ่งที่ทีมงานโครงการของเราให้ความสำคัญ คืองานจะต้องถูกติดตั้งให้ตรงตามแบบและ รายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลง บริษัทเรามีความพร้อมในทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งสูง

สามารถวิเคราะห์แผนการติดตั้งที่เหมาะสม ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลูกค้ามีความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

งานซ่อมบำรุงและบริการหลังการขาย

ในส่วนของการให้บริการนั้น ความพึงพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา บริษัทเราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริการหลังการขาย และงานซ่อมบำรุง ที่เน้นการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว และวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าให้ตรงจุด โดยเรามีทีมงานบริการที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งลูกค้าไปไหน   ไม่ว่าเมื่อไรที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกกประเภท  หรือต้องการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส สามารถติดต่อขอคำปรึกษาบริษัทเราได้ตลอดเวลา ทีมงานบริการ ของเรา พร้อมให้บริการ

บริการให้คำปรึกษา

บริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ อันได้แก่. ถังไฟเบอร์กลาส ,ท่อไฟเบอร์กลาส, ตะแกรงไฟเบอร์กลาส, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, การเคลือบผิวชิ้นงานเพื่อป้องการการกัดกร่อนจากสารเคมีและเสริมแรง ด้วยวัสดุโพลีเมอร์, ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสทุกประเภท    โดย เรามีการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และ รวมไปถึงการให้บริการ หลังการขาย โดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ยินดีให้บริการทั้งงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ  อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด